100% Off Maturita - Anglický Jazyk - ústna časť

Maturita - Anglický Jazyk - ústna časť Udemy coupon

COURSE DESCRIPTION

Description

Kurz predstavuje testovaciu verziu videí pre študentov, ktorí by sa chceli kvalitne pripraviť na ústnu maturitu z anglického jazyka. Prierez spracovaných tém sa na základe mojej praxe orientuje na tie náročnejšie, s ktorými mávajú študenti problémy. Okrem simulovania samotnej odpovede videá obsahujú aj časti, v ktorej sa študenti naučia alebo si zopakujú aj slovnú zásobu potrebnú k danej téme.

Who is the target audience?
  • Pre študentov stredných škôl, ktorí sa chcú pripraviť na maturitnú skúšku z anglického jazyka.